Vi vill tacka er

- Mojoboats i Pålsboda
- Tarsta Bil & Traktor Service AB i Pålsboda
Nerike Skog & Trädgård i Kumla
- Närbutiken i Pålsboda AB 
- Pålsboda Järn & Färg i Pålsboda
- OKQ8 i Pålsboda

För att bidragit med reklamplats på badplatsen