Ordningsregler för Svennevads Camping

Svennevads camping är en ideell förening ingen auktoriserad camping
Följande ordningsregler är tillkomna för din och andra camparnas trevnad och det åligger dig som gäst att känna till ordningreglerna.
Vid frågor kontakta campingansvarig.
 
  • En generell regel på campingplatsen är att visa hänsyn.Störande uppträdande är inte tillåtet.Efter 24:00 ska det va tyst på campingen.Om man vid upprepade tillfällen stör på campingen kan man bli utesluten ur föreningen.
  • Hundägare ombeds visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster.Håll hunden kopplad,rasta den på anvisad plats eller utanför området och plocka upp efter den.
  • Hjälp till att hålla campingplatsen ren och skräpfri.Använd sopbehållarna som finns inom området.
  • Lämna de gemensamma utrymmena (toaletten,redskapsboden,förråd) i samma skick som du själv önskar finna dem. Klippning och trimning runt vagnen ansvarar camping gästen för,så det ser fint ut.
  • Vid nyttjande av gräsklippare/trimmer, se till att den är rengjord från gräs innan den ställs in. Tänk på att vi tillsammans äger redskapen.
  • Gemensamma ytor är allas ansvar samt rengöring av toaletten.Diken ska trimmas regelbundet under säsongen.Se separat karta. Utsedda städdagar är obligstoriska för alla, vid frånvaro debiteras en kostnad.
  • Föreningen ansvarar inte för skador på eller förlust av campinggästens ägodelar. Den som skadar byggnaden , matrial eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande regler.
  • Elverk är tillåtet till 24:00

Campingen är en förening där alla ska vara delaktiga att vårda och sköta campingen så att den blir trivsam.

 

Styrelsen

StyrelsenOrdningsregler för Svennevads Camping
Svennevads camping är en ideell förening ingen auktoriserad camping.
Följande ordningsregler är tillkomna för din och de andra camparnas trevnad och det åligger dig som gäst att känna till ordningsreglerna. Vid frågor kontakta campingansvariga
 
En generell regel på campingplatsen är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Efter 24.00 Så tar vi en större hänsyn till våra övriga camping gäster . Om man vid upprepade tillfällen stör på campingen kan man bli utesluten ur föreningen.
Hund ägare ombeds visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden kopplad, rasta den på anvisad plats eller utanför området och plocka upp efter den.
Hjälp till att hålla campingplatsen ren och skräpfri.  Använd sopbehållarna som finns inom området.
Lämna de gemensamma utrymmena (toaletten, redskapsboden, förråd) i samma skick som du själv önskar finna dem. Klippning och trimning runt vagnen ansvarar camping gästen för, så det ser fint ut.
Vid nyttjande av gräsklippare/trimmer, se till att den är rengjord från gräs innan den ställs tillbaka Tänk på att vi tillsammans äger redskapen.
Gemensamma ytor är allas ansvar samt rengöring av toaletten. Diken ska trimmas regelbundet under säsongen.  Se separat karta. Utsedda städdagar är obligatoriska för alla, vid frånvaro debiteras en kostnad. 
Föreningen ansvarar inte för skador på, eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande regler.
Elverk är tillåtet till 24.00
 
Campingen är en förening där alla ska vara delaktiga att vårda och sköta campingen så att den blir trivsam.
Styrelsen