Välkommen till Svennevads Camping

Svennevads camping är del av Badvikens bryggförening med egen ekonomi. Vi har 18 campingplatser avsedda för husvagnar för säsongscamping, därutöver ställplatser som fylls på efter behov.  Campingen lyder under Badvikens Bryggförenings stadgar.

·       Campingens skötsel utförs av medlemmarna och vårt mål är att skapa en skön rekreation, samt bidra till en god trivsel inom området. Därför har följande föreskrifter antagits och att var och en följer dessa utifrån sin egen förmåga.

·       På området finns en större färskvattenbehållare som fylls på efter behov och en enklare toalett. Skötseln av toaletten och vattenbehållaren är ett gemensamt ansvar. Varje husvagnsägare ska klippa gräset runt sin egen vagn.

·       På städdagarna 2 ggr/säsong röjer vi gemensamt diken, klipper häckar, målar mm.

·       Campingens medlemmar har påtagit sig uppgiften att sköta badplatsen mot ersättning från Hallsbergs kommun. Varje husvagnsägare får i uppdrag att sköta städningen en vecka under perioden juni-augusti.

·       Varje husvagnsägare ansvarar för att vagnen är registrerad, försäkrad samt gasoltestad. Brandsläckare, brand-och gasolvarnare skall finnas i varje husvagn. Anslutningskabeln för eluttag skall vara märkt RDOE 2,5 kvm max längd 25m och märkt med CCE don.

·       Latrin och gråvatten tömning sker tills vidare i befintlig toalett. (Vi arbetar med att finna annan lösning). Varje husvagn skall ha en så kallad avloppsslunga kopplad till husvagnen. Viktigt: denna tillfälliga lösning av tömning gäller endast säsongcampare. 

·       Husbilsgäster hänvisas till Trafikverkets tömningsstationer. Detta kommer att framgå vid bokning av plats, vår hemsida och de olika ställplatsappar och vid campingens informationstavla. Avgiften för ställplatsen är anpassat utifrån detta.

·       Endast en husvagn eller husbil är tillåtet på varje anvisad plats

·       Medlem får ej överlåta campingplats till någon annan vare sig släkt eller barn. När en plats lämnas skall den i första hand gå till den interna kön. Medlem skall meddela boknings ansvarig utträde i god tid (1 mån) innan uppsägningsdatum. Nycklar som inte återlämnas debiteras med 500kr. Vid avflyttning skall platsen lämnas i samma skick som vid inflyttning.

·       Hundar ska hållas i koppel på campingens område samt rastas utanför området.

·       Årsavgiften för säsongsplats skall vara betald senast 15 april

·       Beträffande EL så debiteras det efter förbrukning 1 till 2 gr per säsong

·       Campingen är öppen 1 april-30 september

 

Campingansvarig

 Kjell Bister Tel 073-8222260

 

StyrelsenOrdningsregler för Svennevads Camping
Svennevads camping är en ideell förening ingen auktoriserad camping.
Följande ordningsregler är tillkomna för din och de andra camparnas trevnad och det åligger dig som gäst att känna till ordningsreglerna. Vid frågor kontakta campingansvariga
 
En generell regel på campingplatsen är att visa hänsyn. Störande uppträdande är inte tillåtet. Efter 24.00 Så tar vi en större hänsyn till våra övriga camping gäster . Om man vid upprepade tillfällen stör på campingen kan man bli utesluten ur föreningen.
Hund ägare ombeds visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden kopplad, rasta den på anvisad plats eller utanför området och plocka upp efter den.
Hjälp till att hålla campingplatsen ren och skräpfri.  Använd sopbehållarna som finns inom området.
Lämna de gemensamma utrymmena (toaletten, redskapsboden, förråd) i samma skick som du själv önskar finna dem. Klippning och trimning runt vagnen ansvarar camping gästen för, så det ser fint ut.
Vid nyttjande av gräsklippare/trimmer, se till att den är rengjord från gräs innan den ställs tillbaka Tänk på att vi tillsammans äger redskapen.
Gemensamma ytor är allas ansvar samt rengöring av toaletten. Diken ska trimmas regelbundet under säsongen.  Se separat karta. Utsedda städdagar är obligatoriska för alla, vid frånvaro debiteras en kostnad. 
Föreningen ansvarar inte för skador på, eller förlust av campinggästernas ägodelar. Den som skadar byggnader, material eller andra campares ägodelar kan göras ersättningsskyldig enligt gällande regler.
Elverk är tillåtet till 24.00
 
Campingen är en förening där alla ska vara delaktiga att vårda och sköta campingen så att den blir trivsam.
Styrelsen