Stöd från LEADER Mellansjölandet - Jordbruksverket

Badvikens Bryggförening har under 2019 lämnat in en ansökan om stöd för installation av elektricitet vid Svennevads camping.

Med hjälp av LEADER Mellansjölandet har vi lämnat in en plan för projektet ”Rekreation i Svennevadsskogen”. 

Jordbruksverket har i september 2019 beslutat om stöd med 70% av totalsumman ca 275 000kr.

Under våren 2020 har kablar grävts ner och elskåp installerats. Allt enligt plan. Återstår nu att Eon gräver fram elförsörjningen och installerar vid campingen under maj 2020.

 

Kjell Bister