Från sommaren 2014

Solnedgången från lill ön 

Grill o bad stund lilla ön